Sekretariat


czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530

tel: 48 664-23-56

  

email:
sekretariat.pppgrojec@grojec.pl

  

Nasz adres:

   

ul. POW 4, 05-600 Grójec

OFERTA ZAJĘĆ NA TERENIE PLACÓWEK
w roku szkolnym 2018/2019

 

 

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I UCZNIÓW - ZAJĘCIA GRUPOWE

L.p.

Tematyka

Osoba prowadząca

1.

Program profilaktyczny Już wiem co zrobić

dzieci 7-9 lat

psycholog
i pedagog

2.

Program profilaktyczny Chronimy dzieci

dzieci 6 lat

psycholog

i pedagog

3.

Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.
klasy IV-VIII

 

pedagodzy

4.

Profilaktyka uzależnień

 

psycholog

5.

Doradztwo zawodowe.

doradca

zawodowy

6.

Rozwiązywanie sytuacji trudnych w klasach

(interwencja kryzysowa)

psycholog

 

DLA RAD PEDAGOGICZNYCH - SZKOLENIA

L.p

Tematyka

Osoba prowadząca

1.

Procedury orzekania i opiniowania przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

psycholog, pedagog

2.

 Gotowość dzieci do podjęcia nauki w szkole.

psycholog, pedagog

3.

Rozpoznawanie dysfunkcji u dziecka w wieku przedszkolnym.

psycholog

4.

Ryzyko dysleksji.

 

pedagog

5.

Specyficzne trudności w uczeniu się.

 

pedagog

6.

Rozwój mowy dziecka. Profilaktyka logopedyczna.

 

logopeda

7.

ADHD - przyczyny, objawy, formy pomocy.

 

psycholog

8.

Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej.

 

psycholog

9.

Uzależnienia, zagrożenie uzależnieniem.

 

psycholog

 

DLA RODZICÓW - PRELEKCJE

L.p.

Tematyka

Osoba prowadząca

1.

Procedury orzekania i opiniowania przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

psycholog,

pedagog

2.

Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

pedagog

3.

Rozpoznawanie dysfunkcji u dziecka w wieku przedszkolnym.

 

psycholog

4.

Rozwój mowy dziecka. Profilaktyka logopedyczna.

 

logopeda

5.

Ryzyko dysleksji.

 

pedagog

6.

Specyficzne trudności w uczeniu się.

 

pedagog

7.

ADHD - przyczyny, objawy, formy pomocy.

 

psycholog

8.

Uzależnienia, zagrożenie uzależnieniem.

psycholog,
pedagog

9.

Problemy wieku adolescencji.

 

psycholog

10.

Zaburzenia odżywiania się.

 

psycholog

11.

Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej .

doradca

zawodowy

 

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ W PLACÓWKACH:

  1. Szkolenia są organizowane nieodpłatnie w ramach oferty poradni.

  2. Placówki mogą zgłaszać pisemnie zapotrzebowanie na wybrany rodzaj zajęć, szkolenia
    i prelekcje z powyższej listy /z odpowiednim wyprzedzeniem - co najmniej 3 tygodnie/.

  3. Termin spotkania zostanie ustalony z osobą prowadzącą, która skontaktuje się telefonicznie
    z placówką.

  4. W przypadku zapotrzebowania przez placówkę na zajęcia, szkolenie lub prelekcję o innej tematyce, należy kontaktować się bezpośrednio z pracownikami poradni opiekującymi się daną gminą.

 

 

 

 

 

 

 

opracowanie: KOMP-ANIA Piotr Dalach