Sekretariat


czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530

tel: 48 664-23-56

  

email:
sekretariat.pppgrojec@grojec.pl

  

Nasz adres:

   

ul. POW 4, 05-600 Grójec

 

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH W PORADNI
w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

                DLA DZIECI

 

Tematyka zajęć, forma

Czas trwania

Osoba prowadząca

1.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów:

  1. nieśmiałych, wycofanych kl. I-VIII

  2. nadpobudliwych kl. I-VIII

 

 

cały rok szkolny

 

 

psycholog

 

2.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

 

 

cały rok szkolny

 

psycholog i pedagog

3.

Terapia ręki - zajęcia rozwijające sprawność manualną
i grafomotoryczną. Kl. 0-III

 

 

cały rok szkolny

 

pedagog

4.

Zajęcia dla uczniów zdolnych- Trening twórczego myślenia Kl. III-IV, KL. V-VIII

 

 

cały rok szkolny

 

psycholog

5.

Kółko szachowe z treningiem umiejętności interpersonalnych - "Przygoda z szachownicą" Kl. I-VIII

 

 

cały rok szkolny

 

psycholog

 

           DLA RODZICÓW

 

Tematyka zajęć, forma

Czas trwania

Osoba prowadząca

 

CYKL WARSZTATÓW

 

1.

"Szkoła dla rodziców" - rozwijanie umiejętności wychowawczych.

   

    cykl 6-8 spotkań

 

 

psycholog

2.

"Rodzice wobec zagrożenia substancjami psychoaktywnymi".

 

cykl 3 spotkań

 

psycholog

 

 

DLA NAUCZYCIELI

 

Tematyka zajęć, forma

Czas trwania

Osoba prowadząca

 

Sieć współpracy i doskonalenia dla:

  1. pedagogów i psychologów szkolnych,

  2. logopedów szkolnych,

  3. terapeutów pedagogicznych w szkole,

  4. "nauczycieli wspomagających"

 

spotkania cykliczne

wg ustalonego harmonogramu

 

psycholog

logopeda

pedagog

              Poradnia może zorganizować także sieć współpracy dla innych grup nauczycieli w zależności
            od zgłoszeń.

                                Więcej informacji i zapisy w sekretariacie poradni tel. 48 6642356

 

opracowanie: KOMP-ANIA Piotr Dalach