Sekretariat


czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530

 

tel: 48 664-23-56

  email:
sekretariat.pppgrojec@grojec.pl

Łukasz Kalinowski

Inspektor Ochrony Danych

lukasz.kalinowski@cbi24.pl

kom: + 48 575-002-192

  

Nasz adres:

   

ul. POW 4, 05-600 Grójec

Konferencja "Profilaktyka uzależnień"

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grójcu razem z Wydziałem Edukacji i Zdrowia starostwa powiatowego zorganizowała w dniu 27 lutego 2013r. Konferencję "Profilaktyka uzależnień- nowe wyzwania", która odbyła się w Grójeckim Ośrodku Kultury. Konferencję poprowadził Robert Rutkowski - specjalista psychoterapii uzależnień, przewodniczący Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "PO- WRÓT z U". Organizatorzy zaprosili na konferencję przedstawicieli szkół z terenu działania poradni (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki specjalne) oraz instytucji lokalnych (policja, straż miejska, sanepid, MGOPS, Areszt Śledczy). Przedstawiona propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska, co świadczy o skali problemu. Chcąc skutecznie nieść pomoc innym, trzeba posiadać aktualną wiedzę, ciągle się doskonalić, nadążać za zmieniającym się światem. Podczas konferencji uczestnicy zapoznali się z charakterystyką współczesnych uzależnień od środków odurzających i zachowań ryzykownych (np. przemoc, hazard, agresja, samookaleczenia, zakupoholizm) oraz zasadami pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi w ich domu oraz poza nim. Poza tym prowadzący omówił działania alternatywne w procesie profilaktyki, które angażując uczestników są kontrpropozycją w stosunku do ucieczki w świat iluzji, powodowanej konsumpcją środków psychoaktywnych. Spotkanie ze specjalistą, na co dzień pracującym z osobami uzależnionymi, dało nowe spojrzenie na wiele spraw związanych z profilaktyką uzależnień. Taka forma zdobywania wiedzy przynosi dobre efekty.

 

 

Zdjęcia z konferencji można obejrzeć w zakładce galeria

 

opracowanie: KOMP-ANIA Piotr Dalach